Giới thiệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Huỳnh Tâm được thành lập dựa trên tiêu chí xây dựng sức mạnh mới trong lĩnh vực giám sát an ninh – thiết bị viễn thông.

Chúng tôi luôn luôn chú trọng vào việc xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản: Kế thừa, sáng tạo, đổi mới và liên tục phát triển. Với mục đích hoàn thiện và giữ uy tín cao trong việc cung cấp sản phẩm & dịch vụ đến với khách hàng.