Tin Tức Sản Phẩm

Sản phẩm chất đốt-
Chào mừng bạn sử dụng sản phẩm của Công Ty

Sản xuất củi từ mùn cưa: Hướng đi cần sự quan tâm

9/8/2013 12:00:00 AM

Theo ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Tuyên (tỉnh Bình Dương), mùn cưa dăm bào là phế phẩm lâm nghiệp, nhưng nếu quan tâm đúng mức và có định hướng phát triển thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu chất đốt dồi dào, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

xem

Tại sao việc sử dụng năng lượng có hiệu quả lại đóng vai trò quan trọng?

8/17/2013 12:00:00 AM

Tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả luôn là lựa chọn hàng đầu để bảo đảm an ninh năng lượng, tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp, giảm tác động của toàn ngành công nghiệp đối với sự thay đổi khí hậu. Các nước lo lắng về an ninh nguồn năng lượng và giá thành năng lượng đang leo thang, đặc biệt đối với các nước đang phát triển - những nước có dân số lớn với nhu cầu cấp bách về phát triển kinh tế và cải thiện mức sống.

xem

Tin Nổi Bật

Tại sao việc sử dụng năng lượng có hiệu quả lại đóng vai trò quan trọng?
Tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả luôn là lựa chọn hàng đầu để bảo đảm an ninh năng lượng, tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp, giảm tác động của toàn ngành công nghiệp đối với sự thay đổi khí hậu.

Sản xuất củi từ mùn cưa: Hướng đi cần sự quan tâm

Theo ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Tuyên (tỉnh Bình Dương), mùn cưa dăm bào là phế phẩm lâm nghiệp, nhưng nếu quan tâm đúng mức và có định hướng phát triển thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu chất đốt dồi dào, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.