Tin Tức Sản Phẩm

Sản phẩm chất đốt-
Chào mừng bạn sử dụng sản phẩm của Công Ty

Sản xuất củi từ mùn cưa: Hướng đi cần sự quan tâm

Theo ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Tuyên (tỉnh Bình Dương), mùn cưa dăm bào là phế phẩm lâm nghiệp, nhưng nếu quan tâm đúng mức và có định hướng phát triển thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu chất đốt dồi dào, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ, ông Tuyên mong muốn được đóng góp những ý tưởng để cùng nhân dân cả nước thực hiện có hiệu quả những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết 11/NQ-CP Chính phủ vừa ban hành.
Ông Tuyên cho rằng, Việt Nam là nước có ngành sản xuất, chế biến gỗ khá phát triển, theo đó hàng năm cũng sẽ có một lượng lớn mùn cưa, dăm bào. Những phế phẩm này hiện chưa được quan tâm, tận dụng để sử dụng.
Trong tình hình giá nhiên liệu dùng cho lò hơi ngày càng tăng thì củi ép từ mùn cưa là giải pháp kinh tế tiết kiệm hiện nay. Từ than đá chuyển sang dùng củi mùn cưa chi phí có thể giảm đến hơn 50%. Từ dầu FO chuyển sang củi ép mùn cưa chi phí có thể giảm đến 70%.

CHIA SẺ LIÊN KẾT NÀY


Tin Nổi Bật

Tại sao việc sử dụng năng lượng có hiệu quả lại đóng vai trò quan trọng?
Tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả luôn là lựa chọn hàng đầu để bảo đảm an ninh năng lượng, tăng lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp, giảm tác động của toàn ngành công nghiệp đối với sự thay đổi khí hậu.

Sản xuất củi từ mùn cưa: Hướng đi cần sự quan tâm

Theo ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Tuyên (tỉnh Bình Dương), mùn cưa dăm bào là phế phẩm lâm nghiệp, nhưng nếu quan tâm đúng mức và có định hướng phát triển thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu chất đốt dồi dào, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.